หน้าหลัก รูปภาพ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 
ทัวร์จีน-ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน-ทัวร์ฉงชิ่ง-ทัวร์เฉินตู ทัวร์จีน-ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จีน-ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จีน-ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน-ทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์จีน-ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

 


ทัวร์จีน-ทัวร์กุ้ยหลิน-หยั่งซั่ว-อาบน้ำแร่

ทัวร์จีน-ทัวร์กุ้ยหลิน

ทัวร์จีน-ทัวร์กุ้ยหลิน-หยั่งซั่ว-หลงเซิ่น

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน

ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว

 
ทัวร์กุ้ยหลิน-หยั่งซั่ว-อาบน้ำแร่ ทัวร์กุ้ยหลิน-หยั่งซั่ว-อาบน้ำแร่ 6 วัน 5 คืน (OX)

วันที่ 10-15 ก.ย. 56
ราคา 16,900 บาท

วันที่ 01-06 ต.ค. 56
ราคา 15,900 บาท

วันที่ 19-24 ต.ค. 56
ราคา 18,900 บาท
ทัวร์กุ้ยหลิน-หยั่งซั่ว-หลงเซิ่น 7 วัน 5 คืน (PG)

วันที่ 27 ก.ย.–3 ต.ค. 56 08-14 พ.ย. 56 13-19 ธ.ค. 56
ราคา 18,900 บาท

27 ธ.ค. 56–2 ม.ค. 57
ราคา 20,900 บาท
ทัวร์โตเกียว-ปักกิ่ง ทัวร์โตเกียว-ปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน (CA)

12-17 ส.ค./16-21 ก.ย. 56

ราคา 37,999 บาท
ทัวร์โตเกียว-ปักกิ่ง ทัวร์โตเกียว-ปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน (CA)

23-28 ต.ค./12-17 พ.ย. 56

ราคา 41,900 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี 4 วัน 3 คืน (FM)

วันที่ 21-24 ก.ย. 56

ราคา 19,900 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ฝู่โถวซาน-อู๋ซ ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ฝู่โถวซาน-อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 19-24/22-27 ต.ค. 56

ราคา 29,900 บาท
ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน (UL)

วันที่ 22-27m ต.ค. 56

ราคา 30,900 บาท
ทัวร์เซี้ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง-หังโจว ทัวร์เซี้ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง-หังโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 08-12 ส.ค. 56 28 ส.ค.-1ก.ย. 56
ราคา 25,900 บาท

วันที่ 18-22 ก.ย. 56
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 02-06/09-13/19-23 ต.ค. 56 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 56
ราคา 29,900 บาท
ทัวร์คานาสือ-เทียนฉือ-ทูรูพาน ทัวร์คานาสือ-เทียนฉือ-ทูรูพาน 9 วัน 8 วัน (MU)

วันที่ 17-25 ก.ย. 56

ราคา 58,999 บาท
ทัวร์เซี้ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง-หังโจว ทัวร์เซี้ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง-หังโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 08-12 ส.ค. 56 28 ส.ค.-1ก.ย. 56
ราคา 25,900 บาท

วันที่ 18-22 ก.ย. 56
ราคา 26,900 บาท

วันท ี่02-06/09-13/19-23 ต.ค. 56 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 56
ราคา 29,900 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 02-06 ต.ค. 56
ราคา 20,900 บาท

วันที่ 22-26 ต.ค. 56
ราคา 24,900 บาท

วันที่ 06-10/27 พ.ย.-01 ธ.ค. 56
ราคา 21,900 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เทียนสิน 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 02-06 ต.ค. 56
ราคา 20,900 บาท

วันที่ 22-26 ต.ค. 56
ราคา 24,900 บาท

วันที่ 06-10/27 พ.ย.-01 ธ.ค. 56
ราคา 21,900 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

8-12 ส.ค. 56

ราคา 17,900 บาท
ทัวร์กุ้ยหลิน-เมืองโบราณต้าชวี่ 7 วัน (PG)

วันที่ 09-15 ส.ค. 56

ราคา 14,900 บาท
ทัวร์กุ้ยหลิน-สวนมังกรพ่นน้ำ ทัวร์กุ้ยหลิน-สวนมังกรพ่นน้ำ 6 วัน (OX)

วันที่ 13-18 ส.ค. 56
วันที่ 23-28 ส.ค. 56

ราคา 13,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน (UL)

วันที่ 17-22 ก.ค./7-12 ส.ค. 56

ราคา 24,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 17-21,26-30 ก.ค. 56/ 21-25 ส.ค. 56
ราคา 16,900 บาท

วันที่ 19-23 ก.ค. / 8-12 ส.ค. 56
ราคา 20,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 วัน (TG)

วันที่ 31 ก.ค.-04 ส.ค. 56
ราคา 23,900 บาท

วันที่ 19-23/20-24 ก.ค. 56
ราคา 24,900 บาท
ทํวร์ปักกิ่ง Garden Expo ทํวร์ปักกิ่ง Garden Expo 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 11-15/17-21/24-28 ก.ค. 56
วันที่ 01-05/14-18/15-19/21-25 ส.ค. 56
วันที่ 04-08/05-09/11-15/12-16 ก.ย 56

ราคา 18,900 บาท
ทัวร์เซียงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี-ซูโจว-ถงหล ทัวร์เซียงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี-ซูโจว-ถงหลี่ 5 วัน 3 คืน (MU)

วันที่ 18-22/24-28 ก.ค. 56
ราคา 18,900 บาท

วันที่ 31 ก.ค.-04 ส.ค./21-25 ส.ค./04-08/11-15 ก.ย. 56
ราคา 20,900 บาท

วันที่ 16-20 / 30 ต.ค.-03 พ.ย. 56
ราคา 22,900 บาท

วันที่ 19-23 ต.ค. 56
ราคา 23,900 บาท
ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 29 ก.ย.-04 ต.ค./02 - 07/04 - 09 ต.ค./29 ต.ค.-03 พ.ย. 56
ราคา 41,900 บาท

วันที่ 01 - 06/05 - 10 พ.ย. 56
ราคา 35,900 บาท
ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 09-14 ต.ค. 56

ราคา 41,900 บาท
ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-เล่อซาน-ง๊อไบ๊ ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-เล่อซาน-ง๊อไบ๊ 8 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 25 ก.ย.-2 ต.ค. 56
ราคา 47,900 บาท

วันที่ 13 - 20 ต.ค./ 30 ต.ค. - 06 พ.ย. 56
ราคา 47,900 บาท

วันที่ 01 - 08 พ.ย. / 04 - 11 พ.ย. 56
ราคา 39,900 บาท
ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ง๊อไบ๊-เล่อซาน ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ง๊อไบ๊-เล่อซาน 7 วัน (TG)

วันที่ 01-07 ต.ค./ 02-08 ต.ค./ 09-15 ต.ค. 56

ราคา 46,900 บาท
ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ง๊อไบ๊-เล่อซาน ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ง๊อไบ๊-เล่อซาน 7 วัน (TG)

วันที่ 25 ก.ย.-1 ต.ค. 56

ราคา 46,900 บาท
ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน (TG)

วันที่ 09-14 ต.ค. 56

ราคา 41,900 บาท
ทัวร์อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง (ไท่เห่อซาน) เขื่อนสามผา ทัวร์อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง (ไท่เห่อซาน) เขื่อนสามผา 6 วัน 5 คืน (FD)

วันที่ 18-23 ต.ค. 56

ราคา 31,900 บาท
ทัวร์เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน(CZ)

วันที่ 14-19/21-26 ก.ค./25-30/8-13 ส.ค./15-20 ก.ย. 56

ราคา 32,900 บาท
ทัวร์อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง (ไท่เหอซาน)-เขื่อนสามผา ทัวร์อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง (ไท่เหอซาน)-เขื่อนสามผา 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 19-24 ก.ค. / 6-11 ก.ย. 56

ราคา 33,900 บาท
ทัวร์หนานซาง-จิ่งเต๋อเจิ้น-ถุนซี-หวงซาน-หงชุน-อู่หยวน-กวางเจา 6 วัน ทัวร์หนานซาง-จิ่งเต๋อเจิ้น-ถุนซี-หวงซาน-หงชุน-อู่หยวน-กวางเจา 6 วัน (CZ)

วันที่ 26-30 ก.ค.16-21/23-28 ส.ค./30 ส.ค.-04 ก.ย. 56

ราคา 29,900 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง-อู่หลง-ซุ่ยหนิง-ต้าจ ทัวร์ฉงชิ่ง-อู่หลง-ซุ่ยหนิง-ต้าจู๋ 6 วัน (FD)

วันที่ 17 - 22 ต.ค./19 - 24 ต.ค. 56

ราคา 36,900 บาท
ทัวร์มองโกเลียใน-ฮูเหอเฮ่าเหอะ-ทุ่งหญ้าเก๋อเกิ้น-เปาโถว ทัวร์มองโกเลียใน-ฮูเหอเฮ่าเหอะ-ทุ่งหญ้าเก๋อเกิ้น-เปาโถว 7 วัน (CA)

วันที่ 14-20 ส.ค. 56
ราคา 41,900 บาท

วันที่ 17-23 ก.ย. 56
ราคา 38,900 บาท
ทัวร์กวางเจา-อี๋ชาง-ฉงชิ่ง-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ทัวร์กวางเจา-อี๋ชาง-ฉงชิ่ง-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน (CZ)

วันที่ 6-10 ก.ย. 56

ราคา 37,900 บาท
ทัวร์ลาซา-หยางจงยง-เจียงซือ-เย่คาจือ-จาสือหลุนปูซือ ทัวร์ลาซา-หยางจงยง-เจียงซือ-เย่คาจือ-จาสือหลุนปูซือ 8 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 17-24 ก.ค. 56
ราคา 65,900 บาท

วันที่ 11-18 ส.ค./20-27 ก.ย. 56
ราคา 66,900 บาท
ทัวร์ต้าจู๋-ถ้ำฝูหยง-หลุมบ่อฟ้า-สะพานสวรรค์-เขานางฟ้า-ซุ่ยหนิง ทัวร์ต้าจู๋-ถ้ำฝูหยง-หลุมบ่อฟ้า-สะพานสวรรค์-เขานางฟ้า-ซุ่ยหนิง 6วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 9-14 ส.ค./6-11 ก.ย. 56

ราคา 32,900 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย 3 ภูเขา 5 วัน 4 คืน (CZ)

วันที่ 4-8/11-15/18-22/25-29 ก.ค.56
วันที่ 1-5 /15-19/22-26/29 ส.ค.-2 ก.ย. 56
วันที่ 5-9/12-16 ก.ย. 56
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 8-12 ส.ค.56
ราคา 27,900 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง ทัวร์จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 02-07 ส.ค./13-18 ก.ย. 56

ราคา 28,900 บาท
ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง (TG)

วันที่ 3-8/13-18/23-28/28 ก.ค. – 2 ส.ค. 56
ราคา 22,900 บาท

วันที่ 18-23 ก.ค. 56
ราคา 23,900 บาท
ทัวร์ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน(แชงกรีล่า) ทัวร์ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน(แชงกรีล่า) 8 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 20-27 ก.ค./11-18 ส.ค./ 08-15 ก.ย./15-22 ก.ย. 56

ราคา 32,900 บาท
ทัวร์คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว

ทัวร์คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว 7 วัน 6 คืน (MU)

วันที่ 16-22 ส.ค. 56

ราคา 51,900 บาท

ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน (OX)

2-7 ก.ค. 56 8-13 ส.ค./ 22-27 ส.ค. 56

ราคา 24,900 บาท
ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

วันที่ 24-29 ก.ค. 56
ราคา 27,900 บาท

วันที่ 28 ส.ค.-02 ก.ย. 56
ราคา 29,000 บาท

วันที่ 13-18 ส.ค./11-16/18-23 ก.ย. 56
ราคา 30,900 บาท

วันที่09-14/16-21 ต.ค./30 ต.ค.-04 พ.ย. 56
ราคา 31,900 บาท
ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-เจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-เจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 07-12 ส.ค./11-16 ก.ย. 56

ราคา 25,900 บาท
ทัวร์คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว ทัวร์คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว 7 วัน 6 คืน

20-26 ก.ค. 56

ราคา 49,900 บาท
ทัวร์กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-อาบน้ำแร

ทัวร์กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-อาบน้ำแร่ 7 วัน 5 คืน (PG)

วันที่ 09-15/ 23-29 ส.ค. 56
ราคา 16,900 บาท

วันที่ 13-19 ก.ย./27 ก.ย.-3 ต.ค./ 8-14/22-28 พ.ย. /13-19 ธ.ค. 56
ราคา 17,900 บาท

วันที่ 18-24 ต.ค.56/ 27 ธ.ค.-2 ม.ค. 57
ราคา 19,900 บาท

 

 

 

 

 

 

ทัวร์จีน-ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์จีน-ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน-ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์จีน-ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์จีน-ทัวร์เฉินตู
ทัวร์จีน-ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน-ทัวร์จีนอื่นๆ
 
 
บริษัททัวร
ทัวร์ปักกิ่ง
ท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีน
เที่ยวกระเช้าปาต้าหลิง
ทัวร์เทียนสิน
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์อู่หลง
ทัวร์ซุยหนิง
ทัวร์อู่ฮั่น
ทัวร์ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์หลงเซิ่น
ทัวร์หยังซั่ว
ล่องแม่น้ำหลีเจียง
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์เจิ้งโจว
ทัวร์ไคเฟิง
ทัวร์ลั่วหยาง

ทัวร์จีน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์หังโจว
ทัวร์ซูโจว
ทัวร์โจวจวง
ทัวร์อู๋ซี
ทัวร์ธิเบต
ทัวร์ลาซา
ทัวร์ซีหนิง

ท่องเที่ยวจีน
ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์ต้าลี่
ทัวร์ลี่เจียง
ทัวร์จงเตี้ยน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์มองโกเลียใน
ทัวร์อูรูมูฉี

เส้นทางจีน
ทัวร์ฉางซา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์เขาอวตาร
ทัวร์ฟ่งหวง
ทัวร์

เที่ยวจีน
ทัวร์เฉินตู
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์หวงหลง
ทัวร์ง้อไบ๊
ทัวร์เล่อซาน